Dlhoročná tradícia v modernizácii, opravách a servise

Od roku 1918

O spoločnosti

Spoločnosť MSM LAND SYSTEMS s.r.o. je výrobno-opravárenský podnik, ktorý sa špecializuje na opravy vojenskej pásovej a kolesovej techniky pre bezpečnostné zložky štátu (armáda, polícia, hasičské a záchranné zbory), modernizáciu vojenských a špeciálnych vozidiel, predaj náhradných dielov a výrobu mobilných kontajnerov typového radu ISO 1C. Spoločnosť je tiež autorizovaným obchodným zastúpením firmy TATRA TRUCKS a.s., a zároveň aj autorizovaným servisom nákladných automobilov značky TATRA. 

V oblasti civilnej produkcie sa spoločnosť zameriava na výrobu špeciálnych kontajnerov, účelových nadstavieb, opravy a kontroly prietokomerov cisternových vozidiel, prietokomerov všetkých druhov, filtrov, monoblokov, čerpadiel a odlučovačov, overenie všetkých typovo schválených prietokomerov v autorizovaných skúšobniach.

Spoločnosť MSM LAND SYSTEMS je členom priemyselno-technologickej skupiny Czechoslovak Group (CSG) a jej divízie CSG Defence. CSG je dynamickou skupinou viac ako 100 výrobných, vývojových a obchodných spoločností sídliacich vo viacerých štátoch Európy a USA s viac ako 10 tisíc zamestnancami a tržbami prevyšujúcimi jednu miliardu EUR. Jej spoločnosti sú organizované v divíziách, ktoré zároveň predstavujú kľúčové odbory, v ktorých skupina pôsobí: CSG Defence, CSG Ammo+, CSG Mobility, CSG Aerospace a CSG Business Projects. Skupina, do ktorej patria spoločnosti so storočnou tradíciou i start-upy, investuje do inovatívnych produktov a služieb, ktoré prinášajú lepší a bezpečnejší svet. CSG a jeho spoločnosti dodržiavajú najvyššie štandardy corporate governance a rozvíjajú sa v súlade so zásadami udržateľnosti a biznisovej etiky.

Zamestnancov
m
Ročný obrat v eur

Videá