Obchodné podmienky

VOP pre odberateľov

Všeobecné obchodné podmienky pre odberateľov pdf, 300 KB

VOP pre dodávateľov

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov pdf, 368 KB

Zmluvné podmienky na štátne overovanie kvality pdf, 2515 KB