Služby

Vojenský program

  • Opravy vojenskej techniky a materiálu
  • Modernizácia techniky pre silové zložky
  • Špeciálne nádstavby a kontajnery
  • Servis a opravy vozidiel pre Armádu Slovenskej republiky

Civilný program

  • Špecializovaný servis vozidiel TATRA
  • Technika na prepravu pohoných hmôt
  • Servis pre cisternové vozidlá
  • Výroba a servis cisternových prepravníkov
  • Opravy, dodávka a montáž prietokových meradiel