HISTÓRIA 

História podniku MSM LAND SYSTEMS s.r.o. sa začala písať v roku 1918 pod názvom „Hlavné autodielne pre západné Slovensko" v jednom z objektov súčasného Ministerstva obrany SR v Bratislave. Už v roku 1919 však podnik premiestnili do Trenčína, kde opravoval vojenskú techniku bývalej Rakúsko-uhorskej armády a neskôr vozidlá vyrábané významnými československými závodmi ŠKODA , TATRA a PRAGA.

Začiatkom 50-tych rokov závod zmodernizoval vlastný strojový park novými obrábacími strojmi a technológiami s účelom zamerať opravárenskú činnosť na automobily značiek STUDEBAKER, T-128 a T-805. Neskôr sa sortiment rozšíril aj o automobily Sovietskej produkcie ZIL, GAZ, MAZ atď.

V 70-tych a 80-tych rokoch sa začali vykonávať všetky druhy opráv obrnených kolesových transportérov OT-64, OT-65, BTR 60, BRDM 2 a vyrábať rôzne špeciálne nadstavby PV3S.

V roku 1993 otvoril podnik novodobé kapitoly histórie. V tomto roku došlo k výraznému poklesu produkcie pre potreby armády zhruba na 24% z celkovej produkcie. V závere roku 1994 bola prijatá dlhodobá koncepcia zavádzania opravárenských technológií vojenskej pásovej techniky (tankov T-55, T-72, VT-72B a bojových vozidiel pechoty BVP-1, BPsV, BVP-2, vrátane špeciálnych nadstavieb na uvedených podvozkoch), kolesovej techniky na podvozku T-815 (DEKVOZ, mobilné dielne, úpravňa vody), výroba a servis kontajnerov radu ISO 1C, v ktorých pôsobia naši vojaci pod vlajkou OSN a NATO. V rámci opravárenskej činnosti podnik vykonáva nálezové, revízne, stredné a generálne opravy vyššie uvedenej techniky.

Od roku 2014 spoločnosť sa stáva súčasťou CSG a v rámci svojho portfólia realizuje aj významné projekty v oblasti modernizácie vozidiel BVPM pre OSSR a výrobu moderných delostreleckých a raketometných systémov DANA M1 a RM 70 M1.

Po roku 2015 sa spoločnosť začala orientovať výrazne na modernizáciu pásovej vojenskej techniky a na výrobu rôznych špeciálnych nádstavieb pre kolesovú techniku.