Spoločnost

Spoločnosť MSM Land Systems, s.r.o., je výrobno-opravárenský podnik, ktorý sa špecializuje na opravy vojenskej pásovej a kolesovej techniky pre silové zložky štátu (armáda, polícia, hasičské a záchranné zbory), modernizáciu vojenských a špeciálnych vozidiel, opravy motorov, predaj náhradných dielov a výrobu mobilných kontajnerov typového radu ISO 1C. Spoločnosť je tiež autorizovaným obchodným zastúpením firmy TATRA TRUCKS, a.s. a zároveň aj autorizovaným servisom nákladných automobilov značky TATRA. 

V oblasti civilnej produkcie sa spoločnosť zameriava na výrobu špeciálnych kontajnerov, účelových nadstavieb, opravy a kontroly prietokomerov cisternových vozidiel, prietokomerov všetkých druhov, filtrov, monoblokov, čerpadiel a odlučovačov, overenie všetkých typovo schválených prietokomerov v autorizovaných skúšobniach.