Compliance dokumentácia

kodex-spravania-vo-vztahoch-s-externymi-subjektmi-msm-ls-sk-sk.pdf pdf, 382 KB

protikorupcni-program-msm-ls-sk-sk.pdf pdf, 569 KB

eticky-kodex-msm-ls-sk.pdf pdf, 323 KB

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre odberateľov spoločnosti MSM LAND SYSTEMS s.ro., so sídlom Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 396 711, DIČ: 2020105538, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 34630/R pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

Všeobecné obchodné podmienky PDF, 7060 KB

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy

Prepravný poriadok pdf, 6472 KB