Kvalifikovaní pracovníci sú pre nás dôležití

Kvalifikovaní pracovníci sú pre nás dôležití
22. 11. 2022

V našej spoločnosti kladieme dôraz na kvalifikovanú pracovnú silu. Preto sa snažíme o zvyšovanie kvalifikácie a zručností zamestnancov s cieľom zvýšiť ich odolnosť a zastupiteľnosť, a tým aj posilniť odolnosť celej spoločnosti MSM LAND SYSTEMS s.r.o. pri zvládaní krízových situácií. Tento cieľ nám pomáhajú plniť aj prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.